Ortak çalışma alanı sadece ofis olarak değil,

kendini üreterek ifade etmek isteyenlerin bir araya geldiği

disiplinlerarası bir ekosistem olarak işliyor.